the index 尚德-互動拍照數位看板

在香港海港城舉辦的Kiehl's 香港慈善相展,製作明星合照觸控式數位看板,使用觸控互動挑選一起合照的明星,點選拍照之後,使用QR-CODE互動,即可取得合拍照片,讓來賓以最快速的方式取得照片

kiehl's & 海港城
kiehl's & 海港城
kiehl's 與明星拍照
kiehl's 與明星拍照
kiehl's慈善活動與明星拍照
kiehl's慈善活動與明星拍照
kiehl's拍照後用qr-code下載
kiehl's拍照後用qr-code下載
kiehl's 即時產生qr-code
kiehl's 即時產生qr-code
kiehl's & the index
kiehl's & the index